Газ Кислород

Технически газ Кислород
Кислородът е безцветен газ без миризма, с температура на топене -218,4 °С и температура на кипене -182,9 °С. Означава се с буквата O

Дистрибутор на технически газове

Дистрибутор на технически газове
www.gas.domakin.bg